Terug naar projecten overzicht

UAntwerpen Campus Groenenborg

UAntwerpen Campus Groenenborg - voetgangers-as & gebouw W

In 2018 lanceerde UA een wedstrijd voor het realiseren van een masterplan voor de Groenenborger-campus en hierin kaderend de concrete realisatie van een labogebouw scheikunde. 

De Groenenborger Campus dateert van de jaren 60 en staat nog volledig in functie van de auto. Met dit masterplan doen we een volledige make-over, we ontkoppelen 10 000 m2 verharde oppervlakte van de openbare riolering, herschikken het parkeergebeuren, maken een centrale voetganger-boulevard en enten hierop drie nieuwe bouwlocaties. Eén daarvan wordt ingenomen door het nieuw labo-gebouw scheikunde, gebouw W. Dit project is momenteel klaar voor aanbesteding. De realisatie start in najaar 2021.