Terug naar projecten overzicht

UAntwerpen Campus Groenenborg

UAntwerpen
Expertises Architectuur Masterplanning Sector Industrie en research Onderwijs Ligging Antwerpen Einde werken / Ingebruikname

In 2018 lanceerde UA een wedstrijd voor het realiseren van een masterplan voor de Groenenborger-campus en hierin kaderend de concrete realisatie van een labogebouw scheikunde. 

De Groenenborger Campus dateert van de jaren 60 en stond nog volledig in functie van de auto. Met dit masterplan doen we een volledige make-over, we ontkoppelen 10 000 m2 verharde oppervlakte van de openbare riolering, herschikken het parkeergebeuren, maken een centrale voetganger-boulevard en enten hierop drie nieuwe bouwlocaties. Eén daarvan wordt ingenomen door het nieuw labo-gebouw scheikunde, gebouw W. Dit project is momenteel in uitvoering.

Gebouw W bestaat uit 7 bovengrondse bouwlagen en 1 ondergrondse bouwlaag, en is voorzien van een plat dak. Het bouwvolume heeft een footprint van 819m2 en is 34,40m hoog.

In de nabijheid van dit gebouw bevindt zich nog een bovengrondse bunkeropslagruimte voor gevaarlijke stoffen, en de toegangstrap naar de ondergrondse fietsenstalling, die voorzien is van een gemotoriseerde fietstransportband. De bunker is ingewerkt in een talud.

De universiteit wil maximaal inzetten om zijn medewerkers nog meer te stimuleren de fiets te gebruiken ipv de wagen. Daarom wordt in de kelder van gebouw W een afgesloten fietsstandplaats voorzien voor 230 fietsen, met 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen en een douchegelegenheid. We gaan er van uit dat hierdoor het aandeel van wagens in de modal split verder daalt.

Het masterplan stelt zich ook als doel de campus te vergroenen. De huidige verharding van 19.958 m2 krimpt weliswaar maar met 500 m2 na aanleg van gebouw W, maar 10.963 m2 of 56% hiervan wordt heraangelegd en afgekoppeld van de openbare riolering. De parkeerplaatsen worden aangelegd in grastegels en zones van de open ruimtes worden als wadi geprofileerd. De nieuwe verharding wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding zonder specifieke opvang van regenwater. Alle regenwater wordt afgeleid naar het omliggende groen voor infiltratie.

De universiteit wil maximaal inzetten om zijn medewerkers nog meer te stimuleren de fiets te gebruiken ipv de wagen. Daarom wordt in de kelder van gebouw W een afgesloten fietsstandplaats voorzien voor 230 fietsen, met 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen en een douchegelegenheid. We gaan er van uit dat hierdoor het aandeel van wagens in de modal split verder daalt.

Het masterplan stelt zich ook als doel de campus te vergroenen. De huidige verharding van 19.958 m2 krimpt weliswaar maar met 500 m2 na aanleg van gebouw W, maar 10.963 m2 of 56% hiervan wordt heraangelegd en afgekoppeld van de openbare riolering. De parkeerplaatsen worden aangelegd in grastegels en zones van de open ruimtes worden als wadi geprofileerd. De nieuwe verharding wordt aangelegd in waterdoorlatende verharding zonder specifieke opvang van regenwater. Alle regenwater wordt afgeleid naar het omliggende groen voor infiltratie.