Terug naar projecten overzicht

Katholieke basisschool De Tuimelaar Hasselt

D1414_De Tuimelaar
Expertises Architectuur Interieur Masterplanning Sector Onderwijs Ligging Hasselt Bruto oppervlakte detail 1972 m2 Einde werken / Ingebruikname

De bouwheer beheert een uitgebreid en divers educatief patrimonium in de wijk ‘Hollands Veld’, gelegen tussen de grote en kleine ringweg van Hasselt, ten zuiden van de Luikersteenweg, op de hoek van de Pater Valentinuslaan & de Generaal Lemanstraat. Er wordt zowel in kinderopvang als in onderwijs voorzien.

Om het facilitair beheer en de uitbating in goede banen te leiden, stelde de opdrachtgever dbv architecten aan om een masterplan voor al deze sites te ontwikkelen. Binnen deze masterplanvisie werd door het schoolbestuur beslist om kleuterschool Triangel en lagere school De Tuimelaar samen te voegen onder de naam “Katholieke Basisschool De Tuimelaar”.

De verschillende gebouwen en percelen die samen De Tuimelaar vormen, werden van 2008 tot 2019 aangepast, uitgebreid en/of verbouwd:

  • kleuterschool fase 1: uitbreiding (nieuwbouw) 625 m2
  • kleuterschool fase 2: heropbouw (nieuwbouw) 466 m2
  • kleuterschool: aanleg speelplaats 1.120 m2
  • kleuterschool: turnzaal (nieuwbouw) 247 m2
  • basisschool: verbouwing bestaande school 110 m2
  • basisschool: uitbreiding (nieuwbouw) 530 m2

 

De kleuterschool

De bouwheer wou uitdrukkelijk dat de kleuterschool deel zou uitmaken van de kindercampus met de reeds gerealiseerde gebouwen van de VZW De Hummeltjes. De kleuterschool Triangel, die een enorme kleuteraangroei kende mede dankzij de komst van de dagopvang & buitenschoolse opvang van de Hummeltjes, was gezien de grote verschillen in kwaliteit & uitzicht van de infrastructuur met de rest van de kindercampus, een beetje een doorn in het oog van de bouwheer. De bouwplannen zorgen dan ook voor meer éénheid in deze kinderzorgcampus.

De kleuterschool in haar nieuwe hoedanigheid evolueert naar ‘een brede school’ volgens Nederlands model waar ook de buurt beperkt gebruik kan maken van de refter en binnenspeelruimte met sanitair voor bijvoorbeeld doopfeesten, communievieringen, vergaderingen, ... .

De bouwplannen resulteren in een grondige uitbreiding (fase 1) en de volledige hernieuwbouw (fase 2) van de bestaande kleuterschool (470 m2). In een derde fase maakten de bestaande prefabklassen plaats voor een buitenspeelruimte die gemeenschappelijk gebruikt wordt door de kleuterschool & buitenschoolse opvang. Tot slot werd er een nieuwe turnzaal (240 m2) gebouwd.

De lay-out van het grondplan, de vormgeving & het materiaalgebruik zijn functioneel en sober gehouden met enkele speelse verwijzingen naar de overige gebouwen van de kindercampus: een houten volume van 4m hoogte (plat dak) met een spel van kleurschakeringen gaande van een bleke houtkleur over bruin tot oranje/rood-accenten dat het bestaande gebouw inpakt met 4 kleuterklassen & een zomerklasje (instapklasje), een beperkt sanitair voor de kleinste kleuters, en een binnenspeelruimte.
Dit geheel sluit aan op het bestaande reeds gerealiseerde gebouw van fase I dat bestaat uit een bakstenen volume van 5m hoogte (plat dak) met rood/oranje kleurtinten dat de nieuwbouw herbergt met 3 kleuterklassen met beperkte duplex, een refter met kitchenettes, berging & technische ruimte, sanitair & leraarskamer. Een glazen volume van 3,5m hoogte (plat dak) met zilverkleurige alunimium dakrand zorgt voor de verbinding van de nieuwbouw met enerzijds het te verbouwen deel en anderzijds de buitenschoolse opvang.

Deze dakrand wordt eveneens doorgetrokken aan de straatzijde waar een luifel de nieuwe hoofdtoegang van de school accentueert. Aan de kant van de speelplaats zorgt een dergelijke luifel voor een overdekte speelplaats & tevens een zonwering.

Bijna alle kleuterklassen hebben via een grote glaspartij toegang op elk een buitenruimte; de aanwezige platanen aan de straatzijde zorgen in de zomer voor een natuurlijke zonwering voor deze westelijk georiënteerde klassen.

 

De basisschool

In 2013 wenste de bouwheer eveneens de basisschool Sint-Martinus uit te breiden, naburig gelegen op de Pater Valentinuslaan 36. Het bestaande schoolgebouw bestaat uit twee bouwlagen met plat dak. De sporthal is 1,5 bouwlaag hoog en eveneens met plat dak. De fietsenstalling aan de voorzijde van het gebouw bestaat uit een donkerbruine geschilderde verticale beplanking. Aan de linkerzijde van het perceel is er een speelplaats met klinkerverharding, aan de rechterzijde ligt er een grote speelweide en grasveld.

De bestaande gebouwen uit de jaren ’60 voldeden niet meer aan de nodige eisen bv. inzake sanitaire voorzieningen en wegens het toenemend aantal leerlingen groeide er een nijpend plaatsgebrek.

Aan de voorgevel op het gelijkvloers ontwierpen we daarom een nieuwe inkom met enerzijds secretariaat, directielokaal en zorgklas en anderzijds een nieuwe eetzaal voor ca. 150 kinderen met bijhorende drankenberging. Op de verdieping werden er 2 nieuwe klaslokalen, 3 zorgklassen, technisch lokaal en een extra trap als nooduitgang voorzien. Intern werd het bestaande secretariaat en het bestaande sanitair verbouwd tot 2 gescheiden sanitaire ruimtes voor jongens en meisjes en een apart aangepast andersvalide toilet.  

De uitbreiding past in de omgeving door haar uiterlijk en materiaalgebruik.  De architectuur van de nieuwbouw is strak en eenvoudig gehouden en is in harmonie met het bestaande schoolgebouw (cfr. kroonlijsthoogte, strakke raamverdeling,…).

Wat de materiaalkeuze betreft is geopteerd om een kunstharsgevelbeplating te gebruiken, dit materiaal geeft een eigentijdse invulling aan het nieuwe volume dat een relatie aangaat met het bestaande volume in baksteen. Door middel van enkele frisse en eigentijdse kleuren ontstaat er een modern en hedendaags volume, en tevens krijgt de school een nieuwe voorgevel.

Er werd in dit ontwerp bijzondere aandacht geschonken aan integrale toegankelijkheid:
De bestaande fietsenstalling wordt verplaatst naar de linkerzijde van het perceel zodat de nieuwe inkom van de school vrijkomt en hierdoor aantrekkelijker en toegankelijker wordt. De leerlingen met de fiets kunnen dan rechtstreeks vanuit de fietsenstalling naar de speelplaats.
De verhardingen en toegangspaden zijn nagenoeg vlak en laten toe om het gebouw drempelloos te bereiken. De overdekte hoofdinkom is makkelijk en veilig te bereiken.
De deurvleugels van de inkom zijn voldoende breed en de nodige opstelruimte van 50 cm is voorzien. De deurdrempel wordt beperkt tot maximum 2 cm. De gangen zijn voldoende breed.
De lokalen zijn van brede deuren met opstelruimte voorzien. Door kleurcontrasten/beglazing zijn de deuren visueel goed te onderscheiden. De lokalen zijn ruim genoeg voor optimale interne circulatie.
In de buurt van het overig sanitair en goed bereikbaar vanaf de speelplaats, is er een apart en voldoende ruim aangepast toilet voorzien voor mindervaliden.