Terug naar projecten overzicht

Buitenschoolse kinderopvang Kinderdorp Loksbergen

d1396_kinderdorp_loksbergen
Expertises Architectuur Interieur Masterplanning Ligging Halen Bruto oppervlakte detail 631,66 m2 Einde werken / Ingebruikname

De nieuwe buitenschoolse kinderopvang werd ingeplant op de Panovensite, een historische locatie in Loksbergen. Op deze site bevinden zich twee gebouwen die op de lijst van erfgoed staan vermeld als beschermd monument. Deze gebouwen betreffen het pannenfabriek “de panoven” en het bijhorende “voorberei- dingsgebouw”. In 2009 is een masterplan opgesteld voor de rehabilitatie van de Panovensite. Volgens dit plan zullen de twee beschermde gebouwen gerestaureerd worden en een herbestemming krijgen. Tussen deze twee gebouwen werd de nieuw- bouw IBO-kinderopvang gepositioneerd.

Door de bouw van het nieuwbouwvolume wordt de site ingericht met een nuttige functie, wat bijdraagt tot een belangrijke opwaardering van de ganse site.

Het is een eigentijds gebouw geworden, met een speels karakter en op maat van kinderen.
Door zijn uiterlijk en materiaalgebruik past het volume in zijn omgeving. Het is in harmonie met het bestaande panovengebouw en voorbereidingsgebouw. Wat de materiaalkeuze betreft is voor het hoofdvolume geopteerd om met een licht grijze gevelsteen te werken. Ter hoogte van de voorgevel werd een prefab-betonnen kader gemaakt die als doel heeft om de toegang van het IBO te accentueren. In dit volume wordt een gedeelte in volkern gevelbeplating voorzien die zorgen voor een architecturaal accent.