Expertises Architectuur Sector Residentieel Ligging Koersel Bruto oppervlakte detail 13888,28 m2

dbv voert een energetische renovatie uit van 127 woningen in de wijk ‘KBM Steenveld’ te Koersel. De woningen uit de jaren ‘70 voldoen namelijk niet meer aan de huidige comforteisen of aan de geldende normen en wetgeving inzake isolatie en ventilatie. De woningen werden gerealiseerd door de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvestiging naar een ontwerp van de Zolderse architecten Maurice Beliën en Guido Mullens. De parkwijk is in zijn totaliteit, mede door de typerende architectuur, de inplanting van de woningen en de ontsluiting van het gebied, opgenomen als bouwkundig geheel in de inventaris van onroerend erfgoed.

Twintig jaar geleden kregen de woningen een nieuwe dakhuid. Hierbij bleef het oorspronkelijke en minimale isolatiepakket behouden. In 2014 werd het oorspronkelijke aluminium buitenschrijnwerk vervangen door nieuwe pvc ramen met dubbele beglazing. De woningen worden verwarmd door gaswandketels in combinatie met radiatoren. Raamroosters en extractors in de natte ruimtes zorgen voor een basisventilatie. Langs de buitenzijde is de kenmerkende beige kleur van het sierbeton en de buitenbepleistering door de jaren heen vaal en vuil geworden. De gevels zijn bezaaid met kleine beschadigingen en haarscheuren.

 

Op basis van deze analyse van de bestaande toestand is er gekozen om de woningen te renoveren door de daken na te isoleren, de vloeren na te isoleren langs de onderkant, via de kruipkelders, de bestaande garagepoorten te vervangen door geïsoleerde sectionaalpoorten en het schilderen van de buitengevels.

Rekening houdende met de permanente en blijvende inwoning van de huurders, wordt gekozen om de bestaande dakafwerking niet te verwijderen. Deze zal de basis vormen voor de nieuwe dakopbouw en fungeren als dampscherm. Deze bestaande dakdichting zal uitvoerig worden gecontroleerd. Bovenop de bestaande dakafwerking wordt een thermische PIR-isolatie, afgewerkt met een twee-laagse bitumineuze, geplaatst. Omdat de bestaande dakopbouw een geringe dikte heeft met minimale dakopstand, zullen de bestaande dakranden opgehoogd moeten worden om te voldoen aan een minimale opstand van 15 cm conform aanbeveling en richtlijnen van het WTCB. Om de kenmerkende horizontale banden binnen de kubistische architectuur zo goed mogelijk te behouden, wordt gekozen om de dakrand terugliggend te verhogen d.m.v. houten balken. Deze zullen aan de voorzijde afgewerkt worden d.m.v. een vernieuwd aluminium dakrandprofiel. De aansluiting met de bestaande betonnen dakrand wordt opgelost door de plaatsing van een zinken kraal. Zodoende blijft de dikte en aanwezigheid van de oorspronkelijk elementen gevrijwaard.