Terug naar nieuws overzicht

Wedstrijd gewonnen: Stedelijke Werkplaats Geel

dbv architecten heeft de architectuurwedstrijd gewonnen voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe Stedelijke Werkplaats te Geel. Voor het gedeelte technieken, stabiliteit en infrastructuur werken we samen met Sweco Belgium.

In 3 opeenvolgende fases zullen de bestaande kantoren en werkplaatsen van Geel vervangen en uitgebreid worden door een duurzame, circulaire nieuwbouw die de Stad Geel samen met buurgemeente Meerhout zal uitbaten.

De site wordt ingericht met een publiek toegankelijke voorzone met onthaal, kantoren en binnenmagazijn, en een personeelszone met ateliers, stockage en stelplaatsen.
De bouwvolumes bevinden zich centraal op het terrein, omringd door een rondgaande circulatiezone en een groenbuffer.

D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_voorgevel
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_kantoren
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_voorgevel_zijgevel
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_zijgevel
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_zijgevel
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_voorgevel
D1811_Stedelijke_Werkplaats_Geel_atelier

 

 

 

dbv heeft veel expertise opgebouwd in het ontwerpen van werkplaatsen en logistieke sites, wat zeker heeft bijgedragen tot het succesvol verwerven van deze complexe opdracht. 

Het oordeelkundig inpassen van het bouwvolume op het terrein, de verkeerstechnische layout van een veilige flow van dienstvoertuigen op het terrein, de gefaseerde organisatie van het nieuwe programma complementair aan de doorlopende werking van de bestaande werkplaatsen waren de belangrijkste aandachtspunten.

Daarnaast zorgt het architecturale concept voor orde en rust in deze dynamische setting. Het programma van eisen werd vertaald naar een cluster van balkvolumes, geschakeld langs een centrale ruggengraat.
We kozen voor een grid-based design die gefaseerd op het terrein te implementeren is met een duurzame materiële expressie in een coherente en sobere beeldtaal.

 

Meer nieuws