Terug naar nieuws overzicht

Tweede leven voor woonwijk Rode Rok in Kuringen

woonwijk Rode Rok in Kuringen - masterplan

In Kuringen, een deelgemeente van Hasselt, omsloten door de Grote Bameriklaan en de Demervallei, ligt, vlakbij het centrum, de sociale woonwijk Rode Rok.

Om het woningpatrimonium te laten voldoen aan de huidige comforteisen, analyseerde dbv architecten op vraag van de Sociale Huisvestingsmaatschappij CORDIUM (Hasselt) de huidige situatie van de bestaande appartementen in een haalbaarheidstudie.

De haalbaarheidsstudie maakte duidelijk dat voor de appartementen de renovatiekost zou oplopen tot 80% van de nieuwbouwwaarde, en zouden de huidige comforteisen en geldende normen en wetgeving inzake ventilatie en isolatie niet gehaald worden.

 

Na opmaak van een nieuw masterplan bleek dat er 103 nieuwe wooneenheden gebouwd konden worden op de plaats van de 66 bestaande, te slopen, woongelegenheden.

Om te voorkomen dat de huidige bewoners in een tijdelijk onderkomen dienen te voorzien, wordt de herontwikkeling van de wijk gefaseerd uitgevoerd en gewerkt met een doorschuifsysteem. 

Er wordt gestreefd naar het bereiken van een zo groot mogelijke doelgroep, om een zeer diverse wijk te ontwikkelen. Op speelse wijze worden verschillende woningtypes gecombineerd om de sociale mix van de wijk te stimuleren. 

De woonvolumes garanderen door hun inplanting onderling ieders privacy. De parkeerbehoeften worden grotendeels ondergronds voorzien. Dit zorgt voor een beperkte verharding van het terrein, en geeft de gebouwen een boeiende connectie met de groene omgeving. Verder worden op de site nog verschillende andere functies voorzien, zoals ontmoetingsruimtes, een eventueel polyvalent zaaltje, een petanquebaan en een speeltuin.

In tegenstelling tot vroeger opent de hele site zich naar het natuurgebied rondom de Demer. Een nieuw fietspad dat in de nabije toekomst aangelegd wordt, verbindt de wijk met de ruimere omgeving. 

Wat betreft het vervangingsbouwprogramma, werden al 28 bestaande wooneenheden gesloopt en 30 nieuwe seniorenappartementen opgeleverd in eerste fase. 

Momenteel is een tweede fase van 32 nieuwbouwappartementen in uitvoering. De oplevering is voorzien in de herfst van dit jaar.

Voor de volgende fase, waarin nog eens 21 appartementen gepland zijn, wordt de bouwaanvraag voorbereid. De vierde en laatste fase wordt aangevangen als fase 3 lopende is.

In het renovatieprogramma heeft dbv-architecten ook reeds 75 energetische en architecturale gevelrenovaties van de woningen in deze wijk uitgevoerd waarbij de bewoners in hun woning konden blijven wonen.  

Op deze manier wordt de hele wijk volledig energetisch aangepakt en steekt de wijk “de Rode Rok” binnenkort ook volledig in een nieuw mooi kleedje!

Meer nieuws