Terug naar nieuws overzicht

dbv turnt site van ‘vakschool’ Overpelt om tot woonproject

In september 2022 verhuist de WICO-campus TIO uit het Overpeltse centrum naar de nieuwe campus in Neerpelt. Op de maar liefst 2,3 hectare die vrijkomt komen vanaf 2023 meer dan 200 appartementen en gezinswoningen, in een groene parkomgeving. dbv architecten zorgt in opdracht van projectontwikkelaar Custombuild voor het ontwerp. 

De oorspronkelijke ambachtsschool uit 1922 is een prachtig stuk erfgoed dat we zullen integreren in het project. Bovendien is het de bedoeling de speelplaats om te vormen tot een collectief plein met horeca en andere diensten die mee voor een levendige buurt moeten zorgen. Daarnaast zal de volledige site plaats maken voor een park waarbij de verharde speelplaatsen omgevormd zullen worden tot groenzones. En er komen uiteraard veel woningen, met een mix aan woontypes.

Momenteel lopen er een aantal infosessies voor handelaars, ondernemers en buurtbewoners. Over een drietal maanden zal dan de bouwvergunning worden ingediend.

Vakschool Overpelt

Meer nieuws