Terug naar nieuws overzicht

dbv & Debuild mogen het nieuwe “PLOT” bouwen

Het Design & build-team bestaande uit Democo (aannemer), dbv architecten (ontwerp architectuur), ae plus (studiebureau technieken & EPB), ab associates (studiebureau stabiliteit) en Stefaan Thiers (ontwerp landschap) kwam als winnaar uit de bus van de wedstrijdprocedure uitgeschreven door de Provincie Limburg.

PLOT zal dienst doen als provinciaal opleidings- en trainingscentrum voor de vele ambtenaren (politie) en veiligheidsdiensten (hulpverlener-ambulancier en brandweerpersoneel) van Limburg en Vlaanderen.
Het wordt dé landmark van de veiligheidssite die uitgebouwd wordt op de vroegere terreinen van de Steenkoolmijn van Zwartberg.

Het grid-based ontwerp omvat ongeveer 5000m2 en huisvest rond een centrale aula diverse opleidingslokalen voor zowel traditionele kennisoverdracht alsook virtual reality trainingen, een restaurant, werkplekken en personeelsruimtes. 
Rondom worden oefenterreinen aangelegd voor buitentrainingen en wordt de connectie gemaakt met de aanwezige oefenhal. Het landschap wordt hersteld volgens hetzelfde “re-nature” principe als het naburige LA BIOMISTA.

PLOT verbeeldt een bastion, dat zich tegelijkertijd openstelt naar zijn sublieme omgeving. 
Verheven boven de solide plint speelt de open inrichting van de verdiepingen een cruciale rol om op een veilige manier een maximale interactie te bekomen tussen het interieur en het landschap.

Het uitbreidbare en toekomstbestendige ontwerp is ontvankelijk gemaakt voor een duurzame en circulaire benadering door het veelvuldig gebruik van prefab en een modulaire gevelopbouw. 
PLOT vormt zo een symbiose van architectuur en natuur, van functie en constructie, en van verleden, heden en toekomst.

Meer nieuws