Terug naar projecten overzicht

Punch Powertrain Sint-Truiden

Punch Powertrain

Van 2013 tot op heden zijn wij als ontwerpers actief voor Punch Powertrain. Begonnen als een wedstrijdopdracht voor het HQ van Punch in 2013 hebben we na opmaak van een masterplan dit quasi volledig gerealiseerd en zodoende hiermee de expansieve groei van Punch kunnen faciliteren. 

Flows van personen, producten, wagens,.. werden uit elkaar gehaald en geven de krachtlijnen aan van het masterplan. Een centrale wandelas, een drietal personeelsparkings aan de rand en twee goederen-toegangen op de uiteindes vormen de ruggengraat van de site.