Expertises Architectuur Sector Onderwijs Zorg en opvang Ligging Lommel Einde werken / Ingebruikname
Een prikkelarme school voor kinderen met een autismespectrum stoornis.
SCHOOL VAN DE TOEKOMST

Een schoolomgeving moet in de eerste plaats een gezonde omgeving zijn die inspireert en aanzet om te leren. Een juist binnenklimaat is daarom van groot belang. Een gebrek aan voldoende zuurstof en een te hoog gehalte aan CO2 leidt immers tot concentratiestoornissen en een verminderd leervermogen. Bovendien moeten de leerlingen zich veilig voelen in deze omgeving. De omgeving van de school is eveneens van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat groene omgevingen een positieve invloed kunnen hebben op het gedrag van kinderen, bijvoorbeeld door het verminderen van stress en het vergroten van hun welzijnsgevoel.

Daarnaast vervullen scholen als publieke gebouwen een belangrijke voorbeeldfunctie in het energiezuinig handelen en duurzaam omspringen met natuurlijke energiebronnen. Een duurzame school kan inspirerend werken voor toekomstige bouwheren en kinderen van jongs af aan leren omgaan met het begrip energiezuinig bouwen. Hoe kunnen leerlingen beter overtuigd worden van het belang van een duurzaam gebruik van energie dan door als school het juiste voorbeeld te geven?

EEN CO2-NEUTRAAL GEBOUW

In dit opzicht is de ION school in Lommel een ‘schoolvoorbeeld’.
Door een compacte vormgeving, een goede isolatie en luchtdichtheid, doordacht gebruik van zonlicht en orïentatie, slim ventileren en het voorzien van fotovoltaïsche panelen op de daken heeft dit gebouw de klassificatie ‘CO2-neutraal’.

Verwarming en koeling van het schoolgebouw worden opgewekt door een aardwarmtewisselaar. Een systeem van verticale grondbuizen is aangesloten op het circuit van de vloerverwarming. In de winter wordt de aardwarmte gebruikt om het gebouw op te warmen, in de zomer wordt dit zelfde systeem gebuikt als topkoeling. Een dure en energie-verslindende airco-installatie is dan ook niet nodig.

Ventilatie gebeurt door middel van een luchtgroep met warmterecuperatie en met een sturing op basis van CO2-meting. Hierdoor wordt het verbruik beperkt. Regenwater wordt verzameld en gebruikt voor de spoeling van de toiletten, het overvloedige regenwater wordt afgevoerd naar een wadi.

 
EEN PRIKKEL-ARME OMGEVING

Autistische kinderen hebben behoefte aan een prikkel-arme omgeving. Het was dan ook de taak van dbv architecten om zich in te leven in hun belevingswereld en zo het welzijn en de veiligheid van de kinderen en hun begeleiders te stimuleren. Dit alles kaderend in een pedagogisch en didactische proces eigen aan individueel onderwijs voor deze doelgroep.

Het gebouw is ontworpen in twee onafhankelijke vleugels met een eigen overdekte speelplaats en aparte ingang naar de klassen. Hierdoor zijn de leerlingen van de lagere jaren gescheiden van de hogere jaren. Samen met brede circulatieruimtes vermindert dit de conflicten door externe prikkels.

De twee vleugels worden centraal verbonden door een leerlingarme zone met secretariaat, leerlingenbegeleiding, stilte-ruimtes en time-out ruimtes. Van hieruit kan onmiddellijk assistentie worden verleend aan leerlingen en leerkrachten. De klassen zijn ontworpen voor kleine groepen van een 8-tal leerlingen. Ze zijn ingericht met individuele L-vormige bureaus waardoor de leerlingen zich kunnen richten naar de leraar, maar zich evenzeer kunnen afzonderen door zich te richten naar de muur.

Om teveel prikkels van buitenaf te vermijden is de raamoppervlakte beperkt gehouden en zitten de leerlingen met hun rug naar de ramen. Door het gebruik van dakramen hebben de lokalen een grote en gelijkmatige lichtinval.De klassen zijn per twee gescheiden door een nietdragende muur zodat de ruimtes desgewenst kunnen omgevormd worden naar standaard klaslokalen. In de materiaalkeuzes werd speciaal aandacht besteed aan duurzame materialen en aan zachte kleuren om zo weinig mo- gelijk prikkelgevoelig te zijn.

Deze school maakt deel uit van een grotere scholencampus Provil. Omwille van de specifieke noden van de leerlingen werd de nieuwe vleugel volledig in het groen ingebed en voorzien van een eigen toegang.