Terug naar projecten overzicht

Politiehuis Zennevallei Halle

D971_Politie Zennevallei
Expertises Architectuur Interieur Sector Kantoren Ligging Halle Einde werken / Ingebruikname

In de Fabriekstraat in Halle is onlangs het vernieuwde politiegebouw voor de zone Zennevallei verrezen. Op de site stond reeds een leegstaand politiekantoor met 3 bouwlagen en een langgerekt bijgebouw langs de rechterperceelsgrens van 1 bouwlaag met hellend dak.

Het gebouwdeel met twee bouwlagen werd gesloopt tot op de vloerplaat van het gelijkvloers. Vanaf deze hoek van het gebouw werd een nieuwbouwgedeelte van 2 bouwlagen met kelder opgetrokken, haaks ten opzichte van het behouden gebouwdeel.

Het te behouden bouwdeel met 3 bouwlagen werd gestript tot op de bestaande draagstructuur van het gebouw. Aan de rechtervoorzijde van het bestaande politiekantoor werd ook een nieuwbouwgedeelte van 1 bouwlaag voorzien. Hierin bevindt zich nu het inkomgedeelte voor bezoekers.

Achteraan op het perceel werd de personeelsparking voorzien. Van hieruit is het mogelijk om het gebouw te betreden via een loopbrug over de inrit naar het ondergrondse cellencomplex. De parking voor de dienstvoertuigen situeert zich op de ‘binnenkoer’ tussen het politiekantoor en het bijgebouw. Vanaf deze parking is het ook mogelijk om in de ondergrondse garage te geraken waar het cellencomplex zich bevindt.

Gezien er vertrokken is van een bestaande structuur is de raamverdeling in de gevel heel repetitief opgevat. Hiervoor is de bestaande kolomstructuur het vertrekpunt van de raamverdeling. Dit is ook doorgetrokken in het nieuwbouwgedeelte. De ramen hebben hierdoor ook quasi allemaal dezelfde afmetingen. Enkel in het inkomgedeelte, vergaderzalen en refter is een afwijkende raamverdeling toegepast gezien dit ook ruimtes zijn die afwijkend zijn ten opzichte van de kantoorruimtes. Zo vertrekken de ramen in de kantoorgedeeltes allen vanaf borstweringshoogte van de vloer en gaan zo tot aan het verlaagd plafond.

Qua materiaalgebruik werd gekozen voor lichte kleuren voor het buitenschrijnwerk, het gevelmetselwerk en de gevelbeplating tussen de ramen in combinatie met horizontale donkere elementen gebruikt om zo enige speelsheid te creëren en de horizontaliteit te accentueren.

De donkere, horizontale elementen in de gevel zijn steeds van bovenkant raam tot onderkant raam geplaatst dewelke rondom het gebouw steeds doorlopen. Dit wordt zo herhaald per verdieping. Op sommige plaatsen werden deze elementen onderbroken door volumes in gevelsteen. Dit is zo bijvoorbeeld bij de traphallen, de ruimte voor technieken en het sanitair gedeelte aan de inkomzone achteraan gezien hier de repetitieve raamverdeling niet doorloopt.