Het nieuwe politiehuis voor de zone Limburg Regio Hoofdstad is een functioneel huis voor één van de grootste politiekorpsen van de provincie Limburg. Het programma is net zoals het architecturale concept vertaald in drie zones. De gemaakte keuzes qua organisatie laat toe voor de eerste zone, het kantoorgebouw, een open plan met korte looplijnen te voorzien. Het personeel werkt in een aangename, hedendaagse werkomgeving waarbij de begrippen wellbeing, zichten en lichten, flexibiliteit, relaties en communicatie, de leidraad vormen.

Expertises Architectuur Masterplanning Sector Industrie en research Kantoren Ligging Hasselt Medeontwerper JUXTA Bruto oppervlakte detail 8.554 m2 + 7.560 m2 parkeergebouw Einde werken / Ingebruikname

De intermediaire zone vormt de functionele schakel tussen werken en parkeren met de ondersteunende functies zoals kleedruimtes, schietstand en arrestantencomplex. Deze zone is zeer functioneel ingericht maar met oog voor een warme en aangename ruimte voor het personeel. De schiettunnel is volledig ontworpen volgens de normen voor politieschietstanden in samenspraak met de eindgebruiker en de betrokken veilgheidsdiensten. Bijzondere aandacht en studie is uitgegaan naar de akoestische prestaties van het geheel, zowel binnen de schiettunnel als naar het naastliggend cellencomplex en kantoorgebouw en de wijde omgeving.

In de hondenkennel met uitloopweide is er een grote ruimte voorzien voor het verzorgen van de dieren met de nodige voorzieningen en een grote opslagruimte voor materiaal. De kennel zelf is onderhoudsvriendelijk ingericht en makkelijk te reinigen. In de derde zone wordt het parkeren gecombineerd met enkele ondersteunende functies, hier is vooral de functionaliteit belangrijk. Een efficiënte opslag en parkeergelegenheid, maar zeker zo belangrijk voor het politiegebouw: een snelle en veilige interventie.

Duurzaamheid

De energievraag wordt o.a. beperkt door dynamische zonwering en een hoogwaardige isolatie. Door het gebruik van efficiente systemen en hernieuwbare energie zoals bodemwarmte en thermische energieopslag en fotovoltaïsche panelen wordt de overige energie zo duurzaam mogelijk opgewekt.

Economisch bouwen

Er is gekozen voor een compact gebouw met duidelijk verschillende materialen en afwerkingsgraden in de verschillende delen van het gebouw. Een goed uigerust kantoorgebouw, robuust uitgewerkte ondersteunende functies en een optimaal parkeergebouw waarin men op de helling parkeert.

Flexibiliteit

Het kantoorgebouw is door zijn kolommenstructuur en vlakke dragende vloeren zonder balken vrij indeelbaar. De technische installaties en leidingen liggen volledig in het plafond. Bovenop de intermediaire zone is een latere uitbreiding mogelijk.