Terug naar projecten overzicht

Basisschool Kuringen

BS Kuringen
Expertises Architectuur Sector Onderwijs Ligging Kuringen-Hasselt Bruto oppervlakte detail 1166 m2 (nieuwbouw), 1164 m2 (verbouwing) Einde werken / Ingebruikname

In het oude gemeentehuis en de voormalige jongensschool aan de Joris Van Oostenrijkstraat is de Stedelijke Basisschool Kuringen gevestigd. Deze gebouwen voldeden echter niet langer aan de moderne noden op vlak van energiezuinigheid, sanitaire voorzieningen en comfort voor de leerlingen. Daarom werden de straatbeeldbepalende gebouwen enerzijds verbouwd, maar kreeg de school ook een contrasterende nieuwe uitbreiding. Zo creërden we ondermeer ruimte voor een bijkomende Buitenschoolse Kinderopvang. 

De werkzaamheden bestonden uit twee fasen. In fase 1 werd vooraan de Joris van Oostenrijkstraat werd een nieuw gebouw gerealiseerd, bestaande uit acht klaslokalen. Het is een strak en rechtlijnig volume dat als het ware boven een nieuwe overdekte fietsenstalling en de vernieuwde speelplaats zweeft. De speelplaats zelf is hierdoor beter afgeschermd van de rijweg, wat de veiligheid voor de leerlingen verhoogt. Een glazen brug verbindt het nieuwbouwvolume met de bestaande gebouwen.

Eens de nieuwbouw in mei 2014 klaar was, verhuisden alle leerlingen naar de nieuwe lokalen. Vervolgens werden tijdens een tweede fase van zo’n 250 werkdagen, de bestaande gebouwen grondig gerenoveerd en heringedeeld. Zo kregen alle ruimtes een grondige facelift zodat ze terug voldoen aan alle moderne vereisten. Daarnaast richtten we ondermeer een polyvalente refter in. Hierdoor kunnen de leerlingen binnen de eigen gebouwen hun boterhammetjes opeten. Natuurlijk behield ook Kind & Gezin haar stek op de site. Tot slot kreeg de achterliggende parking een kiss- en ridezone, zodat het overige verkeer in de Joris Van Oostenrijkstraat niet langer wordt gehinderd bij het brengen en halen van de kinderen. 

BS Kuringen